"Les Clinicoeurs de la Salm" All rights reserved Copyright 2022

Les Clinicoeurs de la Salm v.z.w.

Snoezelen bestaat uit het aanbieden van een tijd van activiteiten in een veilige omgeving die prikkels geeft die plezier en ontspanning opwekken. Dit vertaalt zich in de creatie van een ruimte die ontworpen is om de vijf zintuigen te stimuleren of te kalmeren door middel van lichteffecten, kleurenspelen, geluiden, muziek, geuren,verschillende texturen van materialen... De integratie van het Snoezelen project i dienst van kinderen en volwassenen laat toe het relationele klimaat met het kind of de volwassene en zijn of haar familie te versterken, alsook stress, spanningen, pijn van de dagelijkse zorg, eenzaamheid, depressie zoveel mogelijk te verminderen.De stimulatie van de vijf zintuigen kan het verborgen geheugen van onze ouderen (Alzheimer) doen herleven.

Meer dan een techniek of een methode, is het een filosofie van "zorg dragen".

Snoezelen is een non directieve praktijk. Het doel is de persoon te stimuleren of te kalmeren, hem welzijn te schenken door het plezier van de activiteit waarbij hij of zij betrokken is. De benadering is gebaseerd op het ontwaken van de gestimuleerde persoon voor de buitenwereld via zijn lichaam en zijn vijf zintuigen. Dit ontwaken   stelt de gestimuleerde in staat zich meer bewust te worden van het hier en nu en zo meer inhoud te geven aan zijn relatie met de werkelijkheid. De begeleider helpt door te luisteren naar de reacties op de prikkels en door zo nodig , te handelen naar gelang de gemoedstemming.
De snoezelruimte is een ruimte van begeleiding en multisensoriële stimulatie, een plaats waar gesproken wordt en waar vragen, hoop, teleurstellingen en twijfels kunnen worden uitgewisseld. Het is een specifieke plaats met een rustgevende atmosfeer waar non verbaal wordt gecommuniceerd om op een andere manier met zieke mensen in contact te komen.

Snoezelen in verpleeghuizen:

"We zorgen niet alleen voor het lichaam, we zorgen voor de persoon"


De afstand tot dierbaren of de stress van het leven in een gemeenschap kan leiden tot een behoefte aan comfort en veiligheid. De praktijk van het snoezelen maakt het mogelijk zorg te dragen voor de affectieve en emotionele sfeer van de ouderen. De houding van de verzorger bevordert ontspanning en welzijn, en herstelt een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Emoties en affectiegevoel worden gebruikt om de motivatie tot handelen aan te moedigen (aangenaam, we gaan door, onaangenaam, we stoppen) of integendeel, om troost en ontspanning te brengen. Het is dankzij aandachtig luisteren dat de begeleiding zo aangepast en zo ‘menselijk’ mogelijk kan zijn.

Klik hieronder op de driehoek die naar rechts wijst om een videomontage te zien op de Cantou van het MRS van Vielsalm, 2019

Klik hieronder op het driehoekje naar rechts om het verslag te zien van "Snoezelen zonder grenzen" (Marc Thiry) in de Clinique Reine Astrid van Malmédy (CHRAM), 2020

De Clinisnoezs